Magusha.nl

Welkom op mijn website met veel informatie en laatste inzichten om het rekenonderwijs leuker en onderzoekender te maken

Rekendoelen

Referentieniveaus, leerroutes, doelenlijsten, uitwerking tussendoelen groep 2 tot en met groep 8 op weg naar streefniveau 1S

Leerlijnen

De vier hoofdfasen van de belangrijkste leerlijnen en een overzicht van overige leerlijnen van het domein Meten en Meetkunde

Drieslagmodel

Hoe registreer je, zet je het drieslagmodel in en wat is de samenhang met het handelingsmodel

Handelingsmodel

Hoe wordt het handelingsmodel ingezet, welke handelingen doe je op welk niveau, welke materialen gebruik je op niveau 1 en wat is de samenhang met het drieslagmodel

Starters en Spelletjes

Leerlingen actief en op een andere manier aan het rekenen krijgen

Projecten

Verdieping van de lesstof en veel rijke rekenproblemen

Toekomstige evenementen Informatie

Deze site gaat stoppen!

 

Sinds vorig jaar ben ik niet meer werkzaam in het onderwijs en volg de ontwikkelingen op rekengebied dan ook niet meer.

Om die reden heb ik besloten met deze site te stoppen.

Tot eind september heb je nog de tijd om interessante informatie te downloaden voordat ik alles eraf haal.

in

Oktober

2020

DE GROTE WETENSCHAPSDAG 2020

Tijdens de Grote Wetenschapsdag gaan basisscholen in heel Nederland aan de slag met wetenschap en technologie in de klas. Ieder jaar is er een ander thema. 

Inschrijven kan via deze link

Deze site gaat stoppen!

 

Sinds vorig jaar ben ik niet meer werkzaam in het onderwijs en volg de ontwikkelingen op rekengebied dan ook niet meer.

Om die reden heb ik besloten met deze site te stoppen.

Tot eind september heb je nog de tijd om interessante informatie te downloaden voordat ik alles eraf haal.

Interessante Links

Referentiekader taal en rekenen – referentieniveaus

Tussendoelen groep 2 t/m 8 en concretisering van referentieniveau 1S – handleiding

Kerndoelen Rekenen-Wiskunde

Rekenspelletjes voor kleuters

Inhoudskaart jonge kind rekenen/wiskunde

SLO – site rekenen/wiskunde

SLO informatieplein jonge kind

SLO Peilingspelletjes “als kleuters leren tellen” – peilen en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen

Checklist verantwoord kiezen 1F – handleiding

Checklist verantwoord kiezen 1F – invulversie

Verantwoording en 1F-routeboekje voor WIG

Concretisering referentieniveaus 1F en 1S

Concretisering referentieniveau 2F

Concretisering referentieniveau 2S

Freudenthal Instituut – Alle leermiddelen op een rijtje

De Grote Rekendag voor groep 1 t/m 8

De Grote Wetenschapsdag voor groep 5 t/m 8

Rekenweb met spelletjes, lessuggesties en rekenstarters

Leraar24 voor leraren die willen groeien in hun vak

NVORWO – Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs

Volgens Bartjens met veel informatie en leuke activiteiten

Verantwoording

Op deze website is verschillende informatie verzameld met als doel het rekenonderwijs vanaf de basis (groep 1/2) zo efficiënt en effectief mogelijk te verzorgen. Het is opgezet vanuit het oogpunt informatie te clusteren. Veel informatie komt vooral uit:

Raadpleeg deze boeken en/of websites voor meer informatie! Veel lesideeën en projecten komen van sites van het Freudenthal Instituut als rekenwebspelhoek en speciaal rekenen