Interessante links

Tussendoelen groep 2 t/m 8 en concretisering van referentieniveau 1S – handleiding

Kerndoelen Rekenen-Wiskunde

Rekenspelletjes voor kleuters

SLO informatieplein jonge kind

Inhoudskaart jonge kind rekenen/wiskunde

SLO Peilingspelletjes “als kleuters leren tellen” – peilen en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen

Checklist verantwoord kiezen 1F – handleiding

Checklist verantwoord kiezen 1F – invulversie

Concretisering referentieniveaus 1F en 1S

Concretisering referentieniveau 2S

Leerlijnen rekenen t/m groep 6 – met getalbegrip als centrale lijn

SLO-site rekenen/wiskunde

Alle leermiddelen op een rijtje van het Freudenthal Instituut

De Grote Rekendag voor groep 1 t/m 8

De Grote Wetenschapsdag voor groep 5 t/m 8

Leraar24 voor leraren die willen groeien in hun vak

Volgens Bartjens met veel informatie en leuke activiteiten