Leerlijnen

hoofdfasen van leerlijnen en enkele leerlijnen

De vier hoofdfasen van leerlijnen, leerlijnen van het domein Getallen en een overzicht van verschillende leerlijnen van het domein Meten en Meetkunde

leerlijnen domein Getallenleerlijnen domein meten en meetkunde

De vier hoofdfasen van leerlijnen

Iedere leerlijn bestaat uit de vier hoofdfasen: begripsvorming, procedure ontwikkeling, vlot leren rekenen en automatiseren en ten slotte toepassen en flexibel rekenen. 

Voor een goede rekenwiskundige ontwikkeling worden al deze fasen doorlopen; beginnend bij begripsvorming.

Besteed veel aandacht aan deze fase!

De fasen vloeien in elkaar over alsof je een trap oploopt. Je gaat ook terug naar een voorgaande fase als de ontwikkeling stagneert of hiaten (dreigen te) ontstaan.

Klik hieronder op één van de fasen voor uitleg. Onderaan iedere uitleg staan knelpunten genoemd en wat je kan doen aan preventie.

Het doel van leren rekenen is dat leerlingen de verworven rekenwiskundige kennis en vaardigheden in functionele situaties van het dagelijkse leven kunnen gebruiken. 

Tips, knelpunten en preventie

Om vlot te kunnen rekenen is regelmatig en goed oefenen noodzakelijk.

Enkele aspecten, knelpunten en preventie

Efficiënt gebruik van strategieën leidt er toe dat je snel en effectief tot een goed antwoord kunt komen bij rekenen.

Procedures, knelpunten en preventie

Het verwerven van elk nieuw leerstofonderdeel in een leerstoflijn begint met begripsvorming.

Rekentaal, modeling, doorgaande lijn PO/VO, 21ste eeuwse vaardigheden, vragen die leren stimuleren, bouwstenen, knelpunten en preventie

Leerlijnen uit domein Getallen

Inzet op Begripsvorming en Procedure ontwikkeling

Rekenen groep 1/2

Rekenen tot 10

Rekenen tussen 10 en 20

Rekenen tot 20

Rekenen tot 100

Rekenen tot 1000

Vermenigvuldigen

Delen

Breuken

Procenten

Leerlijnen uit domein Meten en Meetkunde

Opbouw van groep 1/2 tot en met groep 8
Leerlijn gewicht
Leerlijn inhoud
Leerlijn lengte
Leerlijn oppervlakte
Leerlijn temperatuur
Leerlijn tijd

Verantwoording

Op deze website is verschillende informatie verzameld met als doel het rekenonderwijs vanaf de basis (groep 1/2) zo efficiënt en effectief mogelijk te verzorgen. Het is opgezet vanuit het oogpunt informatie te clusteren. Veel informatie komt vooral uit:

Raadpleeg deze boeken en/of websites voor meer informatie! Veel lesideeën en projecten komen van sites van het Freudenthal Instituut als rekenweb, spelhoek en speciaal rekenen