Projecten

Verdieping van de lesstof en veel rijke rekenproblemen

Groep 1/2

Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context.
Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden;
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.

Dit zijn enkel voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen Freudenthal Instituut:

De hoogste kaart

Leerlingen ontwikkelen verkorte tel- en vergelijkingsstrategieën en nemen afstand van verschillen in uiterlijk: zes harten is evenveel waard als zes schoppen.

De doos van Pandora

Leerlingen ontwikkelen getalbegrip en werken toe naar het gebruik van pictogram-achtige tekeningen.

Zandlopen

Leerlingen leren bewust omgaan met tijd en met het begrip ‘tijdje’.

Doolhoven

Leerlingen ontwikkelen meetkundig inzicht.

Kegelen

Leerlingen zijn bezig met

 • getalverkenning tot 10;
 • structuurverkenning;
 • resultatief tellen;
 • splitsingen van 10.
_

Meneer Spaarman

De leerlingen maken een tentoonstelling van spulletjes die ze ordenen en tellen.

Miertje Maniertje

In de kleutergroepen is het van belang goed te investeren in het ordenen van getallen. Miertje Maniertje bestaat uit vijf lesactiviteiten voor het ondersteunen van het ruimtelijk structureervermogen van kleuters. Deze lessenserie komt van de site van het Freudenthal Instituut. 

Achtergrond
 • Rekenwiskunde als een menselijke activiteit
  • Leren door zelf te handelen
 • Didactische fenomenologie
  • Rekenwiskundige ideeën relateren aan de realiteit
 • Begeleid heruitvinden
  • Het ontwikkelen en leren van rekenwiskunde is constructief
 • Leeractiviteiten gekenmerkt door niveaus
  • Leren door te reflecteren op voorgaande ontwikkelingen
 • Realiteit gerepresenteerd in rijke didactische contexten
  • Motiverende, inspirerende en stimulerende contexten en settings
 • Betekenisvol en begrijpend leren
  • Staat tegenover gedrild stampen van informatie
 • Onderwijsontwikkeling als leerproces voor zowel leerkracht als leerling
  • Het proces is iteratief en verloopt in samenwerking
 • Rekenwiskunde voor iedereen, en heterogene groepen stimuleren het leren
  • Benut de waarde van gecombineerde leerervaringen en leerpotentieel
Aandachtspunten

Aandachtspunten voor deze lessenserie

 1. Rijke, betekenisvolle, motiverende context: Een spel
 2. Concretiseren/mathematiseren: Vanuit het perspectief van het kind
 3. Taal en wiskunde: Verschil tussen ‘tellen’ en ‘zien/weten hoeveel het er zijn’
 4. Functionele waarde van wiskunde: Eigen oplossingen en structuren construeren
 5. Interactie: Aan elkaar laten uitleggen en alle leerniveaus blijven betrekken

Klik hier voor pdf van activiteit 1

Klik hier voor achtergrond en verwachtingen

Klik hier voor pdf van activiteit 2

Klik hier voor achtergrond en verwachtingen

Klik hier voor pdf van activiteit 3

Klik hier voor achtergrond en verwachtingen

Klik hier voor pdf van activiteit 4

Klik hier voor achtergrond en verwachtingen

Klik hier voor pdf van activiteit 5

Klik hier voor achtergrond en verwachtingen

Miertje Maniertje

Deze lessen zijn voortgekomen uit het onderzoek van Fenna van Nes, onderzoeker bij het Freudenthal Instituut, die onderzocht hoe je jonge kinderen op een effectieve manier ruimtelijke structuren kan bijbrengen.

Om inspiratie op te doen kan je de vijf video’s van Leraar24 bekijken.

Groep 3

In groep 3 gaat het vooral om herkennen van somtypen (bouwen aan kennis) en zijn er geen echte procedures. Belangrijk dus om dat veel te oefenen.

Hieronder staan 4 voorbeelden hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Z

zelfde strategie

Dit is voorbeeld. Het is een word-document. De sommen kunnen aangepast worden aan het niveau van de leerling(en) of aan het doel van de les.

voorbeeld opdrachten

Enkele opdrachten die je leerlingen kunt geven zijn:

 • leerlingen zoeken naar welke somtypen bij elkaar horen en met dezelfde strategie worden opgelost;
 • leerlingen zoeken naar welke somtypen zij vinden die bij elkaar horen; deze manier geeft veel bloot over hoe de leerlingen denken en waar er voor de leerkracht nog werk aan de winkel is. 
O

erafsommen

Dit is voorbeeld. Het is een word-document. De sommen kunnen aangepast worden aan het niveau van de leerling(en) of aan het doel van de les.

voorbeeld opdrachten

Enkele opdrachten die je de leerlingen kunt geven zijn:

 • zoek de 5-structuur sommen en zet daar een stip voor: maak die eerst
 • zoek de bijna-verdwijn sommen en zet daar een stip voor: maak die eerst
 • zoek sommen waarvan jij vindt dat die bij elkaar horen: vraag als leerkracht altijd na waarom de leerling vindt dat die sommen bij elkaar horen, dat geeft een hoop informatie.

3 getallen 4 sommen

Zoek drie getallen waar je vier sommen mee kan maken.

voorbeeld

Zoek drie getallen die bij elkaar horen.

Welke vier verschillende sommen kan je daarmee maken?

getallen t/m 20 maken

Kan je alle getallen 1 t/m 20 maken met alleen ……bijvoorbeeld een 2 en 3?

KLIK HIER

KLIK HIER voor het werkblad om met de getallen 2 en 3 de getallen 1 t/m 20 te maken.

 

KLIK HIER voor het werkblad om met de getallen 2 en 4 de getallen 1 t/m 20 te maken. Bij dit werkblad komen de leerlingen erachter dat je met deze getallen uitsluitend even getallen kan maken en dus geen oneven getallen. Belangrijk is om aan de kinderen te vragen hoe dat komt.

 

 Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen Freudenthal Instituut:

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden.
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.

Gebakjes

Leerlingen bedenken strategieën in verband met meer/minder bepaling.

 

De hoogste kaart

Leerlingen ontwikkelen verkorte tel- en vergelijkingsstrategieën en nemen afstand van verschillen in uiterlijk: zes harten is evenveel waard als zes schoppen.

U

Zoek het aantal

Voor begin groep 3: Leerlingen worden zich bewust van de structuur in materialen in de wereld om ons heen en ontwikkelen een referentiepunt bij een hoeveelheid.

Bloembollen

Leerlingen ontwikkelen verkorte tel- en vergelijkingsstrategieën en nemen afstand van verschillen in uiterlijk: zes harten is evenveel waard als zes schoppen.

De doos van Pandora

Leerlingen ontwikkelen getalbegrip en werken toe naar het gebruik van pictogram-achtige tekeningen.

Vierkuberhuisjes

Leerlingen vergelijken, draaien en spiegelen om te kijken hoeveel verschillende vierkuberhuisjes je kunt bouwen met vier kubusblokjes.

Robbie de Rover

Leerlingen ervaren dat structureren een middel is om greep te krijgen op onoverzichtelijke hoeveelheden.

Kraak de kluis

Leerlingen leren om op een niet-verbale manier te communiceren om een code door te geven.

Groep 4

In groep 3 gaat het voornamelijk om het herkennen van verschillende somtypes. In groep 4 ga je daar mee door met sommen over het tiental. Dit kan je doen door leerlingen verschillende soorten opdrachten te geven. Enkele voorbeelden:

T

erbij sommen

 • zoek alle sommen waar 20 uitkomt; zet daar een stip voor en reken de andere sommen uit
 • bij welke sommen gebruik je de vriendjes van 10
$

over het tiental

 • welke sommen kan je best eerst omkeren?
 • welke sommen vind jij die bij elkaar horen: zoek 2 sommen die bij elkaar horen.
  Vraag als leerkracht altijd na waarom de leerling vindt dat die sommen bij elkaar horen.
\

kleur 15/16

 • kleur 3 (bij sterke rekenaars 5) vakjes waarvan je direct ziet dat het antwoord geen 15 is; bij de rechtertabel 16.

Lessencyclus klokkijken

Heel wat kinderen hebben moeite met leren klokkijken. Klokkijken is ook best ingewikkeld, vooral omdat de kleine wijzer van een klok iets heel anders aangeeft dan de grote wijzer.

Als de kinderen eenmaal de hele en halve uren en kwartieren kunnen aflezen en benoemen, ontstaan er vaak weer problemen met de tijdstippen waarin het gaat om 5 en 10 minuten voor en over het hele uur en voor en over het halve uur.

Op de site van het Freudenthal Instituut staan een paar video’s waarin een heel mooie lessencyclus klokkijken is vastgelegd. De hieronder vermelde werkbladen komen van de site van Freudenthal Instituut en zijn hierbij te gebruiken.

KLIK HIER voor het oefenen van analoog en digitaal klokkijken. Dit programma gebruikt Flash.

KLIK HIER voor een werkblad klokkijken en KLIK HIER voor een matchingsopdracht klokkijken.

Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden;
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen kan je op de site van het  Freudenthal Instituut kijken.

f

Veters

Leerlingen bedenken een strategie om uit te zoeken hoe lang een veter moet zijn voor een schoen met 12 gaatjes.

 

Gebakjes

Leerlingen bedenken strategieën in verband met meer/minder bepaling.

_

Huisnummers

Leerlingen bedenken strategieën in verband met meer/minder bepaling en bepaling van het totaal.

q

Ontbijt

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Bloembollen

Leerlingen ontdekken verschillende manieren om het aantal van een grote ongestructureerde hoeveelheid te bepalen en leren handige groepjes maken.

Q

Gerecht

Leerlingen stellen in tweetallen een gerecht samen voor vier personen en bepalen hiervan de totaalprijs.

i

Inventarisatie

Leerlingen tellen gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden voorwerpen. Doel is dat leerlingen gaan inzien dat structureren helpt en dit ook gaan gebruiken.

Vierkuberhuisjes

Leerlingen vergelijken, draaien en spiegelen om te kijken hoeveel verschillende vierkuberhuisjes je kunt bouwen met vier kubusblokjes.

Inhoud

Leerlingen bedenken manieren om te onderzoeken wat de inhoud is van verschillende flessen/pakken.

+

Om de beurt

Leerlingen maken kennis met kansrekening.

Dinosaurus

Leerlingen lossen problemen op die te maken hebben met schaal, vergroten/verkleinen en verhoudingen.

Doolhoven

Leerlingen ontwikkelen meetkundig inzicht door oplossingen te zoeken en zelf doolhoven te maken.

Groep 5

Net als in groep 3 en 4 zijn er ook nu weer verschillende manieren om anders met rekenen bezig te zijn, namelijk door verschillende soorten opdrachten te geven. Enkele voorbeelden:

honderdtal sprongen

 • begin met het kleinste getal
 • vul alleen de plek in waar een honderdtal komt, doe de rest met je vinger in de lucht
 • maak alleen de opdrachten waar je in 3 sprongen bij een volgend honderdtal komt
M

keersommen

 • zoek de sommen waarvan het antwoord hoger is dan 50 / lager dan 30 en zet daar een stip voor; maak deze (eerst).
 • kleur de sommen waarvan jij vindt dat die bij elkaar horen
 • welke reken je uit met een keertje meer/minder; zet daar een stip voor en reken uit
1

erbij en eraf

 • maak alleen de sommen met tiental overschrijding
 • zet een stip voor de sommen die het tiental niet overschrijden en maak de andere
 • zoek de sommen die je handig kan uitrekenen: een heel tiental erbij -1; een heel tiental eraf +1
 • zet een punt bij 2 sommen die je makkelijk vindt, een kruis bij 2 sommen die je moeilijk vindt

Lessencyclus klokkijken

Heel wat kinderen hebben moeite met leren klokkijken. Klokkijken is ook best ingewikkeld, vooral omdat de kleine wijzer van een klok iets heel anders aangeeft dan de grote wijzer.

Als de kinderen eenmaal de hele en halve uren en kwartieren kunnen aflezen en benoemen, ontstaan er vaak weer problemen met de tijdstippen waarin het gaat om 5 en 10 minuten voor en over het hele uur en voor en over het halve uur.

Op de site van het Freudenthal Instituut staan een paar video’s waarin een heel mooie lessencyclus klokkijken is vastgelegd. De hieronder vermelde werkbladen komen van de site van Freudenthal Instituut en zijn hierbij te gebruiken.

KLIK HIER voor het oefenen van analoog en digitaal klokkijken. Dit programma gebruikt Flash.

KLIK HIER voor een werkblad klokkijken en KLIK HIER voor een matchingsopdracht klokkijken.

Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen kun je op de site van het Freudenthal Instituut kijken.

 

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden.
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.
V

Oppervlakte

Leerlingen versterken het begrip oppervlakte en bedenken strategieën om oppervlakte te bepalen.

Lessenserie

Een lessenserie over het aanleren van oppervlakte van Leraar24:

KLIK HIER voor oppervlakte deel 1

KLIK  HIER voor oppervlakte deel 2

KLIK HIER voor oppervlakte deel 3

Suikerzakjes

Leerlingen ontwikkelen en vergelijken het begrip oppervlakte.

Flatbewoners

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Ontbijt

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Blikjes

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Aanbieding

Leerlingen vergelijken twee aanbiedingen op kwaliteit en op kosten.

Ouderavond

Leerlingen worden aan het denken gezet over vermenigvuldigingen boven 10x.

Olifanten

Leerlingen bedenken strategieën om ongestructureerde hoeveelheden te schatten.

_

Huisnummers

Leerlingen bedenken strategieën in verband met meer/minder bepaling en bepaling van het totaal.

/

Om de beurt

Leerlingen maken kennis met kansrekening.

Kermis

Leerlingen zijn bezig met geldrekenen met hele euro’s en eurocenten.

*

Lift

Leerlingen redeneren over het aantal personen en hun totale gewicht dat is toegestaan in een lift.

Torenstad

Leerlingen laten verschillende torensteden verrijzen. Ze gebruiken hierbij diverse aanzichten en zullen ruimtelijk moeten redeneren.

Verschillen in aanpak

Met de meest eenvoudige opdracht (3a) wordt klassikaal de uitleg gegeven. Vervolgens werken de leerlingen in kleine groepen met de verschillende versies van niveau 4. De leerkracht loopt door de klas en luistert goed naar de onderlinge gesprekken. Dit geeft veel inzicht over het denken en redeneren van de leerlingen. Door het plaatsen van een vraag of opmerking kun je veel uitlokken bij de leerlingen. Torenstad is een sterk middel om leerlingen te leren zichzelf te controleren. Door dit spel regelmatig te laten terugkeren, zal verschillen in aanpak van leerlingen zichtbaar worden.

Ribbelplaatjes

Door een vel papier als accordeon te vouwen kun je er twee verschillende tekeningen op zien. Welke je ziet hangt af van welke kant je kijkt. In deze meetkunde activiteit onderzoeken en maken leerlingen zelf deze ribbelplaatjes.

x

Geheimtaal

Julius Caesar gebruikte in het oude Rome al geheimtaal. Leerlingen leren codes te gebruiken en codetaal te lezen.

)

Meten met lichaamsmaten

Leerlingen meten eerst hun lichaamsmaten van het kopieerblad op met de liniaal of centimeter. Daarna worden de voorwerpen van het opdrachtenblad uitgedrukt in de eigen lichaamsmaat.

Groep 6

Net als in de groepen 3 t/m 5 zijn er ook nu weer verschillende manieren om anders met rekenen bezig te zijn, namelijk door verschillende soorten opdrachten te geven. Dit is een manier om in de fase van oefenen te spelen met de opgaven. Dit hoef je natuurlijk niet iedere keer zo te doen, maar wel regelmatig.
Enkele voorbeelden:

Q

Keersommen tientallen

 • zoek de sommen waarvan de antwoorden liggen tussen de 1000 en 2000;
 • kleur de sommen waarvan jij vindt dat ze bij elkaar horen in dezelfde kleur;
 • zoek de startsommen;
 • welke sommen komen boven de 2000? zet daar een stip voor.

Delen honderdtal

 • zoek de sommen met uitkomst 50;
 • zet een stip voor de sommen die je meteen weet, reken drie andere sommen uit;
 • zoek bij iedere som de startsom;
 • zet een stip bij 2 sommen die je makkelijk vindt, kruisje bij 2 sommen die je moeilijk vindt.

Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen kun je op de site van het Freudenthal Instituut kijken.

 

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden;
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.

Oppervlakte

Leerlingen versterken het begrip oppervlakte en bedenken strategieën om oppervlakte te bepalen.

Lessenserie

Hierbij een lessenserie over het aanleren van oppervlakte van Leraar24:

KLIK HIER voor oppervlakte deel 1

KLIK  HIER voor oppervlakte deel 2

KLIK HIER voor oppervlakte deel 3

Gok een hok

Leerlingen bereiken hiermee inzicht in de structuur van de telrij en leren een spel strategisch spelen.

Olifanten

Leerlingen bedenken strategieën om ongestructureerde hoeveelheden te schatten.

Kermis

Leerlingen zijn bezig met geldrekenen met hele euro’s en eurocenten.

Flatbewoners

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Ontbijt

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

Blikjes

Leerlingen gaan schattend rekenen met ontbrekende gegevens.

/

Om de beurt

Leerlingen maken kennis met kansrekening.

*

Lift

Leerlingen redeneren over het aantal personen en hun totale gewicht dat is toegestaan in een lift.

1

Tien x zo groot

Het doel van de activiteit is dat leerlingen ontdekken dat tien keer zo groot betekent tien keer zo lang en tien keer zo breed.

Verf

Leerlingen gaan het aantal vierkante meters schatten.

y

File

Leerlingen maken gebruik van schattend rekenen en gebruiken daarbij referentiematen.

Taart verdelen

Leerlingen ervaren dat het in 15 gelijke stukken verdelen van een taart niet eenvoudig is.

Fietswielspaken

Bij het in gelijke stukken verdelen van een rond voorwerp kunnen verschillende strategieën gebruikt worden.

Cake en koek verdelen

Leerlingen gaan op zoek naar een manier om een hele ontbijtkoek op een eerlijke manier te verdelen.

Eerlijk verdelen 1

Leerlingen leren woorden gebruiken als de helft, een kwart ontwikkelen breukentaal.

Eerlijk verdelen 2

Leerlingen leren de geleerde begrippen toe te passen en breiden hun woordenschat uit.

Eerlijk verdelen 3

De leerlingen oefenen verder met het benoemen van de delen in breukentaal.

Chocolade

Leerlingen oefenen met en benoemen deel-geheel.

Breukenstroken maken

Leerlingen moeten kunnen beredeneren waarom twee breuken ‘even groot’ zijn, of waarom de ene groter is dan de andere.

Torenstad

Leerlingen laten verschillende torensteden verrijzen. Ze gebruiken hierbij diverse aanzichten en zullen ruimtelijk moeten redeneren.

Verschillen in aanpak

Met de meest eenvoudige opdracht (3a) wordt klassikaal de uitleg gegeven. Vervolgens werken de leerlingen in kleine groepen met de verschillende versies van niveau 4. De leerkracht loopt door de klas en luistert goed naar de onderlinge gesprekken. Dit geeft veel inzicht over het denken en redeneren van de leerlingen. Door het plaatsen van een vraag of opmerking kun je veel uitlokken bij de leerlingen. Torenstad is een sterk middel om leerlingen te leren zichzelf te controleren. Door dit spel regelmatig te laten terugkeren, zal verschillen in aanpak van leerlingen zichtbaar worden.

v

Plump

Leerlingen passen verschillende bewerkingen toe en leren strategisch te denken

Ribbelplaatjes

Door een vel papier als accordeon te vouwen kun je er twee verschillende tekeningen op zien. Welke je ziet hangt af van welke kant je kijkt. In deze meetkunde activiteit onderzoeken en maken leerlingen zelf deze ribbelplaatjes.

x

Geheimtaal

Julius Caesar gebruikte in het oude Rome al geheimtaal. Leerlingen leren codes te gebruiken en codetaal te lezen.

Groep 7 en 8

Rijke rekenproblemen beginnen altijd klassikaal met de introductie van het probleem in een context. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes/tweetallen uiteen.

 • Loop tijdens het werken langs de verschillende groepjes om te luisteren naar de strategieën die gebruikt worden;
 • Vraag na waarom voor die bepaalde aanpak is gekozen en wat ze van plan zijn te gaan doen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Voor meer werkbladen en lessen kun je op de site van het Freudenthal Instituut kijken.

 

Sam heeft meegedaan aan een wedstrijd en hij heeft de hoofdprijs gewonnen. Hij mag vanaf vliegveld Schiphol een tochtje maken met een helikopter! Hij mag zelf bedenken waar de tocht naar toe gaat, maar de helikopter mag niet meer dan 200 kilometer afleggen.

Stel dat jij die prijs had gewonnen, hoe zou jouw tochtje er dan uit zien? Bedenk een leuk vliegplan. Zorg wel dat je aan het eind weer op Schiphol uitkomt!

Tip: gebruik een atlas en print helikoptertochtje klad kaartje uit.

Een vervolgopdracht zou kunnen zijn:
Je hebt inmiddels wel begrepen, dat als je maar 200 kilometer mag vliegen; je niet meer dan 100 kilometer van Schiphol kunt wegvliegen. Je moet namelijk ook nog terug.

Onze vraag is nu:

Kun je zo veel mogelijk punten aanwijzen die precies 100 kilometer van Schiphol liggen, zodat je voldoende benzine hebt om terug te vliegen?
Klik hier voor het kaartje om de punten in te tekenen.

Kleur daarna het gebied groen, waar je zeker kunt komen.

Mobiel maken

Leuke opdracht bij het leerstofdomein “Meten en Meetkunde”.

V

Van rechthoek tot vierkant

in deze opdracht zit veel wiskunde verborgen en valt binnen het leerstofdomein “Meten en Meetkunde.

Blokkenbouwsels

Met dit programma kan je blokken plaatsen en zo een bouwsel maken, maar ook programmeren.

Meetkundespel

Dit spel is prima te gebruiken om meetkundige termen te oefenen. Het gaat om de betekenis van begrippen als: loodrecht, diagonaal, rond, etc.

meer info

In het referentiekader rekenen wordt gesteld dat veelvoorkomende meetkundige begrippen (uit het dagelijks leven) bekend moeten zijn. Daarom worden deze termen ook gebruikt in de verplichte rekentoets vo en het examen rekenen mbo.

KLIK HIER 

Taart verdelen

Leerlingen ervaren dat het in 15 gelijke stukken verdelen van een taart niet eenvoudig is.

Fietswielspaken

Bij het in gelijke stukken verdelen van een rond voorwerp kunnen verschillende strategieën gebruikt worden.

Cake en koek verdelen

Leerlingen gaan op zoek naar een manier om een hele ontbijtkoek op een eerlijke manier te verdelen.

Eerlijk verdelen 1

Leerlingen leren woorden gebruiken als de helft, een kwart ontwikkelen breukentaal.

Eerlijk verdelen 2

Leerlingen leren de geleerde begrippen toe te passen en breiden hun woordenschat uit.

Eerlijk verdelen 3

De leerlingen oefenen verder met het benoemen van de delen in breukentaal.

Chocolade

Leerlingen oefenen met en benoemen deel-geheel.

Breukenstroken maken

Leerlingen moeten kunnen beredeneren waarom twee breuken ‘even groot’ zijn, of waarom de ene groter is dan de andere.

Torenstad

Leerlingen laten verschillende torensteden verrijzen. Ze gebruiken hierbij diverse aanzichten en zullen ruimtelijk moeten redeneren.

Verschillen in aanpak

Met de meest eenvoudige opdracht (3a) wordt klassikaal de uitleg gegeven. Vervolgens werken de leerlingen in kleine groepen met de verschillende versies van niveau 4. De leerkracht loopt door de klas en luistert goed naar de onderlinge gesprekken. Dit geeft veel inzicht over het denken en redeneren van de leerlingen. Door het plaatsen van een vraag of opmerking kun je veel uitlokken bij de leerlingen. Torenstad is een sterk middel om leerlingen te leren zichzelf te controleren. Door dit spel regelmatig te laten terugkeren, zal verschillen in aanpak van leerlingen zichtbaar worden.

v

Plump

Leerlingen passen verschillende bewerkingen toe en leren strategisch te denken

Ribbelplaatjes

Door een vel papier als accordeon te vouwen kun je er twee verschillende tekeningen op zien. Welke je ziet hangt af van welke kant je kijkt. In deze meetkunde activiteit onderzoeken en maken leerlingen zelf deze ribbelplaatjes.

x

Geheimtaal

Julius Caesar gebruikte in het oude Rome al geheimtaal. Leerlingen leren codes te gebruiken en codetaal te lezen.

Verantwoording

Op deze website is verschillende informatie verzameld met als doel het rekenonderwijs vanaf de basis (groep 1/2) zo efficiënt en effectief mogelijk te verzorgen. Het is opgezet vanuit het oogpunt informatie te clusteren. Veel informatie komt vooral uit:

Raadpleeg deze boeken en/of websites voor meer informatie! Veel lesideeën en projecten komen van sites van het Freudenthal Instituut als rekenweb, spelhoek en speciaal rekenen