Begripsvorming

f

Rijgen op de getallenlijn

meer informatie

aanleren: in je hoofd, met je vinger in de lucht alsof je het op de getallenlijn doet. Zo ben je actief en bewust bezig.
Deze manier gebruik je bij sommen als:

340 + 80 > eerst 60 erbij, dan 20
340 + 180 > eerst 100 erbij, dan 60, dan 20
378 + 50 > eerst 30 erbij, dan 20
550 – 70 > eerst 50 eraf, dan 20
536 – 50 > eerst 30 eraf, dan 20

N.B. maximaal 3 sprongen, anders moeten de sommen cijferend opgelost worden!

Splitsen (vanaf groep 5)

meer informatie

Deze manier gebruik je bij sommen als:

242 + 312 > eerst 200 + 300 = 500,
dan 40 + 10 + 500 = 550,
dan 2 + 2 + 550 = 554

342 – 212 > eerst 300 – 200 = 100,
dan 40 – 10 = 30,
dan 2 – 2 = 0
als laatste stap 100 + 30 = 130

Ondersteun dit proces met geld als materiaal: Eerst de honderdjes bij elkaar, daarna de tientjes, dan de losse euro’s. Bij aftreksommen natuurlijk precies andersom.


N.B. splitsend rekenen waarbij wordt overschreden, gebeurt niet; dan wordt gekozen voor rijgen.

a

Analogie

meer informatie

Naar analogie voor sommen als:
300 + 400 > als 3 + 4
700 – 300 > als 7 – 3

Je kunt hiervoor de powerpoint viersommen aanpassen. Maak van de getallen hele honderdtallen en laat ze daarmee vier sommen maken.

  • Geef eerst zelf 3 getallen, waar vier sommen mee gemaakt kunnen worden.
  • Laat leerlingen daarna zelf zoeken naar 3 getallen waar 4 sommen mee gemaakt kunnen worden.

Klik hier voor de powerpoint viersommen.

P

Cijferend optellen

meer informatie

436
225 +
—–
Leg dit soort sommen uit met geld. Eerst alle honderdjes verzamelen, dan de tientjes en dan de losse. De 11 losse worden ingewisseld voor een tientje en één losse. Laat leerlingen die 1 van het verkregen tientje door inwisselen ook boven de 3 opschrijven.

Procedure ontwikkeling

Ook bij de sommen tot 1000 ligt procedure ontwikkeling in het verlengde van de begripsvorming.

Aandachtspunten:

  • In de fase van begripsvorming wordt veel met materialen gewerkt. In deze fase van procedure ontwikkeling worden de handelingen steeds mentaler.
  • Van belang blijft dan ook het verwoorden van de handelingen en deze visueel ondersteunen.
  • Herhaal deze oefeningen regelmatig.
  • Als een leerling het in deze fase laat af weten, grijp terug naar kleinere getallen (met materiaal) en pak daarna door naar de grotere getallen.
  • De powerpoint viersommen zou aangepast kunnen worden naar hele hondertallen om de analogie van de sommen te verduidelijken.