Starters en spelletjes

Leerlingen actief en op een andere manier aan het rekenen krijgen

Starters worden gebruikt

  • als energizer, om leerlingen in de rekenstand te zetten;
  • om de beginsituatie te bepalen
  • als introductie van een onderwerp
  • als herhaling van een onderwerp

Een goede starter is actief, speels en past bij het doel van de les. Het is een laagdrempelige activiteit, kortdurend, waarmee je kan differentiëren. Ook kan je de activiteit uitbouwen of aanpassen aan je doelgroep.

 

Spelletjes worden ingezet om de rekenleerstof op een andere manier aan de orde te brengen dan de verschillende methodes doen. Ze zijn specifiek gericht op belangrijke aspecten van het rekenonderwijs zoals getalbegrip. Een spel is een sociale activiteit. Kinderen leren samen spelen, samen werken en overleggen. De spellen vragen van kinderen om na te denken over relaties tussen getallen en hoeveelheden, te redeneren, uit te leggen, handig te spelen. Voor kinderen die niet zoveel zelf vertrouwen hebben bij rekenen of rekenen niet leuk (meer) vinden is een rekenspel een positieve manier om met getallen en hoeveelheden om te gaan. Ook deze leerlingen krijgen succeservaringen en krijgen meer plezier en zelfvertrouwen in hun rekenvaardigheid.
 (bron: http://rekenspel.slo.nl/rondjerekenspel/)

Starters en Spelletjes voor groep 1/2 tot en met groep 8

Verantwoording

Op deze website is verschillende informatie verzameld met als doel het rekenonderwijs vanaf de basis (groep 1/2) zo efficiënt en effectief mogelijk te verzorgen. Het is opgezet vanuit het oogpunt informatie te clusteren. Veel informatie komt vooral uit:

Raadpleeg deze boeken en/of websites voor meer informatie! Veel lesideeën en projecten komen van sites van het Freudenthal Instituut als rekenweb, spelhoek en speciaal rekenen