Horizontaal is een doorlopende lijn te zien van doelen per domein voor de leerjaren 2 t/m 5. Binnen het domein is een verdere indeling gemaakt zodat de doelen zo veel mogelijk bij elkaar staan van links naar rechts. Zo is goed af te lezen wat er zoal vooraf is gegaan maar ook zeker wat erop volgt. De doelen zijn gestapeld: wat leerlingen in groep 4 moeten kennen, kunnen en begrijpen horen ze ook in groep 5 te beheersen. Voor de leesbaarheid zijn alleen de nieuwe doelen, die voor een bepaalde groep erbij komen, beschreven. Die einddoelen voor groep 5 omvatten dus ook de doelen voor groep 2 t/m groep 4, maar dan ook met de grootte van de getallen en complexiteit van het niveau van groep 5.