terug

Tussendoelen per groep

De tussendoelen geven een doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde in het primair onderwijs van groep 2 tot en met 8, uitkomend op streefniveau 1S. De doelen per leerjaar zijn richtinggevend, niet verplichtend. Natuurlijk zijn er andere indelingen mogelijk.

Hoe kunnen de tussendoelen gebruikt worden in de praktijk? Enkele voorbeelden:

  • Voor leraren en teams die met een reken-wiskundemethode werken kunnen de doelen fungeren als een soort vinger aan de pols: in hoeverre hebben welke leerlingen deze doelen bereikt, en moeten we nog extra ondersteuning bieden? Zijn er hiaten, moeten we ergens meer aandacht aan besteden?
  • Voor leraren en scholen die los(ser) van de methode willen werken en meer vanuit doelen werken, geven de doelen richting. Aan welke doelen zijn de leerlingen toe en welke activiteiten en materialen passen hierbij? Hoe kunnen we deze doelen met de leerlingen bespreken? De stippellijnen tussen de leerjaren benadrukken dat er geen echte grenzen zijn.

De tussendoelen zijn ook per leerjaar geordend. Als je wilt weten welke doelen doorgaans bij een bepaald leerjaar horen, uitkomend op niveau 1S, dan is het eenvoudiger om van alle domeinen bij dat leerjaar de doelen samen te zien. Zo zijn ook de concretiseringen van 1S voor alle domeinen bij elkaar gezet.
Uiteraard zijn de doelen gestapeld: wat leerlingen in groep 4 moeten kennen, kunnen en begrijpen, horen ze ook in groep 5 te beheersen. In groep 5 komen er vervolgens nieuwe doelen bij, verdiepen de leerlingen hun kennis, inzichten en vaardigheden en breiden ze die uit, vaak in een groter getallengebied.
Er is voor gekozen om geen herhalingen te gebruiken. Dat betekent dat de einddoelen voor bijvoorbeeld groep 5 ook de doelen voor groep 2 tot en met 4 omvatten. Maar dan ook met de grootte van de getallen en complexiteit van het niveau van groep 5.